Josep Pascual Tirado

(Castelló de la Plana, 1884-1937), llaurador savi i bon coneixedor de la cultura popular tradicional, va publicar el llibre de contalles costumistes De la meua garbera (1935) i, uns anys abans, aquestes aventures de Tombatossals (1930).